Vanliga frågor

Hur du administrerar BELKYRA®.

  • BELKYRA® ges under ett mottagningsbesök på 15–20 minuter.
  • En serie injektioner administreras i fettet under hakan vid varje behandlingstillfälle. 1

Hur du förbereder patienten innan behandling.

Före varje behandlingssession diskuterar ni olika alternativ för att öka komforten för patienten under behandlingen, exempelvis is/kylpåse eller topikal och/eller injicerbar lokalanestesi. Du kan föreslå att patienten tar ett receptfritt smärtstillande läkemedel före besöket. 1

Förväntad konvalescent?

För de flesta går återhämtningen snabbt och konvalescensen är oftast längst efter det första behandlingstillfället. 3, 8 Vid planeringen av behandlingarna bör patienten fundera över sina arbetsåtaganden och inplanerade fritidsaktiviteter. 3, 8

Finns det risk för biverkningar?

Precis som med andra injicerbara behandlingar kan patienten uppleva biverkningar av BELKYRA®. Patienten bör förvänta sig åtminstone en lätt svullnad, vilket är ett tecken på att produkten fungerar. Andra vanliga biverkningar är blåmärken, smärta och känselbortfall, rodnad, förhårdnade områden och stickningar eller klåda. De vanligaste biverkningarna är svullnad, blåmärken, smärta och känselbortfall. En del av de här biverkningarna kan minimeras genom att man lägger på is eller en kylpåse över behandlingsområdet i 10–15 minuter vid behov. 1

belkyra start 3 faces man box

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Läs om GDPR