Skillnaden med BELKYRA®

Du kan nu hjälpa dina patienter att få en uppstramad hakprofil. I två studier, en som gjorts i Nordamerika och en som gjorts i EU uppgav 69,1% respektive 65,4% av patienterna som fått BELKYRA® att de var ”ytterst nöjd”, ”nöjd” eller ”ganska nöjd” på Subject Self Rating Scale [SSRS] 12 veckor efter sista behandling. Mot placebo som var 30.5% p<(0.0011) respektive 29.0% p<(0.001).†1  Efter behandling med BELKYRA® uppgav patienterna att de hade fått bättre självförtroende, och att de kände sig gladare och yngre, tack vare hakans profil. 10

Före

Före

Bilder används med tillstånd. Allergan Inc., 2017.

Efter

Efter

tre behandlingar

Före

Före

Bilderna används med tillstånd, Allergan Inc. 2017.

Efter

Efter

tre behandlingar

Före

Före

Bilderna används med tillstånd, Allergan Inc. 2017.

Efter

Efter

fyra behandlingar

Före

Före

Bilderna används med tillstånd, Allergan Inc. 2017.

Efter

Efter

tre behandlingar

Skillnaden med BELKYRA®

Oretuscherade foton av patienter tagna före och efter tre behandlingstillfällen med BELKYRA®. 7
Patienten genomgick ingen betydande viktförändring mellan behandlingens inledning och avslutande. Det individuella resultatet kan variera beroende på patientens fysiska förutsättningar. Resultat kan t.ex. utebli om patient med fel förutsättningar behandlas. Bilder används med tillstånd. Allergan Inc., 2017

†Patient-reported (PR-SSRS) ratings of submental fat 12 weeks after final treatment.