• För behandling mot dubbelhaka

  BELKYRA®

  För behandling mot dubbelhaka

  BELKYRA® deoxicholsyra är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en betydande psykologisk inverkan. 1

För behandling mot dubbelhaka

BELKYRA®

För behandling mot dubbelhaka

BELKYRA® deoxicholsyra är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en betydande psykologisk inverkan. 1

Vad orsakar dubbelhaka?

Orsaken till dubbelhaka kan vara följande:
Ålder 3, 4

Ålder 3, 4

Tillståndet kan utvecklas naturligt med åldern
Genetiska faktorer 3, 4

Genetiska faktorer 3, 4

Tillståndet kan vara ärftligt
Viktförändringar 3, 4

Viktförändringar 3, 4

Tillståndet kan uppstå vid viktförändringar
Ibland hjälper det inte hur mycket patienten än äter rätt och tränar
– dubbelhakan försvinner inte i alla fall, och det kan få patienten att känna sig äldre och tyngre än vad man i verkligheten är. 3

Om dina patienter besväras av detta är de definitivt inte ensamma...

73% av de tillfrågade uppgav att de besvärades av sin dubbelhaka 6

6 American Society for Dermatologic Surgery 2015 Consumer Survey on Cosmetic Dermatologic Procedures (n = 7 315). Den exakta fråga som ställdes i undersökningen var: ”Hur mycket besväras du av överflödigt fett under hakan/halsen?”.

 • En revolutionerande behandling mot dubbelhaka

  BELKYRA® deoxicholsyra injektion

  för behandling mot dubbelhaka

  BELKYRA® är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en betydande psykologisk inverkan. 1

  Injektion med BELKYRA®

  • Individuellt anpassat injicerbart läkemedel som förstör fettceller under hakan. 1
  • De flesta som behandlas upplever en synlig förbättring av hakprofilen efter 2 - 4 behandlingstillfällen. 1
  • 15–20 minuter per behandling. Inget kirurgiskt ingrepp krävs. 1, 2
  • En icke-invasiv behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen förnyad behandling. 1,3,4
En revolutionerande behandling mot dubbelhaka
BELKYRA® deoxicholsyra injektion

För behandling mot dubbelhaka

BELKYRA® är ett innovativt genombrott och en förstklassig estetisk behandling för både kvinnor och män.

Injektion med BELKYRA®

 • Det enda godkända, individuellt anpassade injicerbara läkemedel som permanent förstör fettceller under hakan. Det är enkelt att administreras på mellan två och fyra behandlingar.
 • 15–20 minuter per behandling med minimal konvalescens. Inget kirurgiskt ingrepp krävs. 1,2
 • Kliniskt beprövad behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen förnyad behandling. 1

Skillnaden med BELKYRA®

Oretuscherade foton av patienter tagna före och efter tre behandlingstillfällen med BELKYRA®. 7
Patienten genomgick ingen betydande viktförändring mellan behandlingens inledning och avslutande. Det individuella resultatet kan variera beroende på patientens fysiska förutsättningar. Resultat kan t.ex. utebli om patient med fel förutsättningar behandlas. Bilder används med tillstånd. Allergan Inc., 2017

Vetenskapen bakom BELKYRA®

BELKYRA® ger upphov till destruktion av fettceller när ämnet injiceras i subkutant fett.1, 9

Belkyra 10 mg/ml injektionsvätska, lösning, deoxicholsyra, övriga dermatologiska medel, ATC-kod: D11AX24, Rx. EF. Indikation: Belkyra är indicerad för behandling av måttlig till svår utbuktning eller utfyllnad kopplad till submentalt fett (s k dubbelhaka) hos vuxna när förekomsten av submentalt fett har en betydande psykologisk inverkan på patienten. Kontraindikationer, varningar och försiktighet: Överkänslighet mot deoxicholsyra eller mot något hjälpämne. Förekomst av infektion vid de planerade injektionsställena. Patienter bör screenas med avseende på andra orsaker till submental utbuktning eller utfyllnad (t.ex. förstoring av sköldkörteln eller lymfkörteln) före användning av Belkyra. Belkyra får endast administreras av läkare med lämpliga kvalifikationer, expertis gällande behandling och kunskaper om den submentala anatomin. Får endast administreras subkutant, injicera inte närmare än 1 till 1,5 cm från känsliga anatomiska strukturer, får inte injiceras i eller i nära anslutning till ramus marginalis mandibularis, för att undvika risk för motorisk neuropraxi. Försiktighet ska iakttas för att undvika oavsiktlig intradermal eller intramuskulär injektion, undvik injektion i salivkörtlar, tyroideakörtel, lymfknutor och muskulatur, om patienten tidigare har genomgått kirurgisk eller estetisk behandling i det submentala området, när Belkyra administreras i närvaro av inflammation eller förhårdnader vid det tänkta injektionsstället (-ställena) eller hos patienter med symtom på dysfagi. Försiktighet ska iakttas för att undvika oavsiktlig intradermal eller intramuskulär injektion. Olämpliga injektionstekniker såsom ytliga injektioner, injektioner i blodkärl och injektioner utan hudmarkeringsnätet, kan resultera i sårbildning på hud och nekros. Belkyra ska aldrig administreras igen om sårbildning eller nekros vid injektionsstället inträffar. Belkyra ska inte användas till patienter som är överviktiga (BMI ≥ 30), eller till patienter som har dysmorfobi.
Texten är baserat på produktresumé med godkännandedatum 2020-01-09. För ytterligare information om produkten samt pris se www.fass.se. Allergan Norden AB.

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Läs om GDPR