Hur man använder BELKYRA®

  • Du som behandlare bedömer tillsammans med din patient hur många behandlingstillfällen patienten behöver baserat på graden av utfyllnad under hakan och patientens personliga behandlingsmål.
  • Patientens utseendet kan gradvis förbättras efter varje behandlingstillfälle. Många upplever synliga förbättringar efter 2- 4 behandlingar. 1
  • Upp till sex behandlingar kan ges, med minst en månads intervall. 1

FÖRE

before treatment

EFTER EN BEHANDLING

one treatment

EFTER TVÅ BEHANDLINGAR

two treatments

EFTER TRE BEHANDLINGAR

three treatments

Oretuscherade foton tagna av en patient före och efter ett, två respektive tre behandlingstillfällen med BELKYRA®*. 13 Patienten genomgick ingen betydande viktförändring mellan behandlingens inledning och avslutande. 13 Det individuella resultatet varierar. Bilder används med tillstånd. Allergan Inc., 2017.

Identifiera lämpliga kandidater

För vuxna som påverkas psykiskt av måttlig till uttalad submental fettansamling (dubbelhaka) 1 är BELKYRA® det första icke-invasiva injicerbara läkemedlet mot dubbelhaka. BELKYRA® förstör fettceller 10 under hakan, vilket kan ge en förbättrad hakprofil. 1

INGEN

identify none

OBETYDLIG

one treatment

MÅTTLIG

before treatment

UTTALAD

one treatment

MYCKET UTTALAD

three treatments

Chart adapted from ATX-101 (Deoxycholic Acid Injection) Advisory Committee Briefing Materials, 2015. 9

Förberedelser inför behandling

Page01PinchandPalpate 11SA

För att bedöma om BELKYRA® lämpar sig för behandling av en viss patient undersöker du området under och omkring patientens haka för att bedöma submental utfyllnad, hudförslappning och utesluta andra möjliga orsaker till submental utfyllnad. 1, 17

Page02Pre treat 11SA

För att förbättra patientens komfort under injektionen kan orala analgetika eller NSAID, topikal-och/eller injicerbar lokalanestesi (t.ex. lidokain) och/eller nedkylning med hjälp av gelfyllda kylpåsar på injektionsområdet ges utifrån vad vårdpersonalen finner lämpligt. 1

Page03Mark 9SA

Markera behandlingsområdet 1, 17 och det område som inte ska behandlas för att minska risken för skador. 17

Page04ApplyGrid1 11SA

Applicera ett hudmarkerings-rutnät.1, 17

Page05ApplyGrid2 11SA

Efter behandling med BELKYRA® kan patienten lägga på is/ kylpåse 17 i mellan 5 och 15 minuter. 18

Bilder används med tillstånd. Allergan Inc., 2017

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Läs om GDPR