När man inte ska behandla med BELKYRA®.

Använd inte BELKYRA®,

    • om patienten är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat inne­hållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natrium­hydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.
    • om patienten har en infektion i den del av hakan eller halsen där produkten ska injiceras.
    • om patienten är gravid eller ammar.

BELKYRA® 10 mg/ml injektionsvätska, lösning, deoxicholsyra, övriga dermatologiska medel, ATC-kod: D11AX24, Rx. EF.
Indikation: Behandling av måttlig till svår utbuktning eller utfyllnad kopplad till submentalt fett (s k dubbelhaka) hos vuxna när förekomsten av submentalt fett har en psykologisk inverkan på patienten. Kontraind­ikationer, varningar och försiktighet: Överkänslighet mot deoxicholsyra eller mot något hjälpämne. Förekomst av infektion vid de planerade injektionsställena.
Patienter bör screenas med avseende på andra orsaker till submental utbuktning eller utfyllnad (t.ex. förstoring av sköldkörteln eller lymfkör­teln) före användning av BELKYRA®. Får endast administreras subkutant, injicera inte närmare än 1 till 1,5 cm från känsliga anatomiska strukturer, får inte injiceras i eller i nära anslutning till ramus marginalis mandibularis, för att undvika risk för motorisk neuropraxi.
Försiktighet ska iakttas för att undvika oavsiktlig intradermal eller intramuskulär injektion, undvik injektion i salivkörtlar, tyroideakörtel, lymfknutor och muskulatur, om patienten tidigare har genomgått kirurgisk eller estetiskt behandling i det submentala om rådet, när BELKYRA®. administreras i närvaro av inflammation eller förhårdnader vid det tänkta injektionsstället (-ställena) eller hos patienter med symtom på dysfagi.
Texten är baserad på produktresumé med godkännandedatum 2016-10- 05. För ytterligare information om produkten samt pris se fass.se/belkyra. Allergan Norden AB, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=278